top of page

Hãy thực tế hoá những gì doanh nghiệp đang cần để phát triển hơn là chạy theo công nghệ.

Updated: Oct 3, 2022


Bạn là chủ doanh nghiệp hoặc ban lãnh đạo của công ty và bạn đang đứng trước một cuộc chuyển đổi số lớn mà công ty bạn phải chọn lựa? Bạn cũng nghe nhiều bên nói về chuyển đổi số và tham gia nhiều events nhưng cũng chưa thể nào đưa ra quyết định. Hãy thực tế hoá những gì doanh nghiệp đang cần để phát triển hơn là chạy theo các cuộc đua công nghệ và mang lại một kết quả không mấy hiệu quả.5 views0 comments
bottom of page