• BUSINESS ANALYST

  Phân tích nghiệp vụ phần mềm, website, ứng dụng là một công việc rât cần thiết để định hướng đúng thị trường cũng như người dùng. Chúng tôi chỉ nhận phân tích nghiệp vụ cho ngành bán lẽ và Ecommerce hoặc các ứng dụng công nghệ mà bạn có ý tưởng. Không chỉ là phân tích nghiệp vụ, chúng tôi còn sáng tạo dựa trên kinh nghiệm kết nối nền tảng kỹ thuật đến ý tưởng kinh doanh của bạn để cho ra những chức năng sản phẩm phù hợp và độc đáo nhất. 

 • MARKETING ANALYSIS

  Khi bạn đã chạy các chương trình marketing đa kênh, bạn cần có cái nhìn toàn diện dựa trên những phân tích số liệu thực có, so sánh với số liệu thị trường, phân tích số liệu đối thủ và các báo cáo trong marketing để cho ra những quyết định đúng đắn chính xác giúp bạn tối ưu hoá chất lượng campaign, tăng hiệu quả các chương trình khuyến mãi, chọn kênh và nội dung phù hợp tăng trưởng doanh số và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

 • BUSINESS INTELIGENCE

  Chúng tôi làm việc trên dữ liệu và các cấu trúc dữ liệu để thiết kế hoặc ứng dụng các tool có sẵn cho doanh nghiệp ứng dụng để đạt được sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận. Chúng tôi hướng dẫn và triển khai ứng dụng các chức năng thông minh công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp trong việc khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu thông minh và ra các quyết định hành động mang tính logic dựa trên các phân tích dữ liệu. 

Simplicity Technology Solutions

© 2004 by Simplicity Technology Solutions
Proudly created with GianDon.com

52 Dong Du Street, Ben Nghe, D1, HoChiMinh City, VietNam

email: admin @giandon.com

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon